Jersie Privatskole

  • Velkommen til Beta - kommende 0. klasse
  • Vores fremtidige skole?

Om os

Jersie Privatskole er en lille skole, der dagligt arbejder for, at alle elever er trygge ved hinanden - både i undervisningen og i frikvartererne. Vi kender hinanden, og alle børnene er "vores børn"! Det giver faglige og personlige makkerskaber på kryds og tværs over hele skolen.

Tryghed, nærhed og fællesskab

Vores hverdag er præget af stor fleksibilitet. Vi kan hurtigt og effektivt opbløde det daglige skema for at lave noget særligt for en enkelt elev, en enkelt klasse eller for hele skolen. Det giver eleverne et trygt og nærværende fællesskab, der skaber en hverdag fyldt med faglige udfordringer.

Børnene får lyst til og interesse i læringen. Det giver gode resultater og gør elever, medarbejdere og forældre stolte over at være en del af Jersie Privatskole!

Udtalelser fra elever og forældre

Se flere her »

Grønt flag grøn skole
Epsilon på Jersie Privatskole har modtaget Prisen Grønt Flag Grøn Skole

Læs mere her

Jersie Privatskoles Venner
Alle kan være medlem af JPV også selvom man ikke har skolepligtige børn

Se mere her

Velkommen til Beta

Kommende 0. klasse's første skole dag.
20. april 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »


Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk