Undervisningsplaner 1. klasse


 Årsplan for dansk Tau

      

Klasse:  TAU
Team / lærer:  MO

Mål for undervisningen:  
Årsplan for dansk 2020/2021 i Tau

Formålet med undervisningen i dansk er at fremme elevernes oplevelse af sproget og styrke deres bevidsthed om sprog.

Undervisningen lever op til kravene af ’Fælles mål for faget dansk’.

Undervisningen vil tage udgangspunkt i elevernes forudsætninger.

Der arbejdes med sprog i forskellige situationer, f.eks tale, lytte, skrive, læse samt eksperimentere med ord.

I løbet af året arbejder vi med arbejdsbogen “Min første danskbog”, små læs og forstå-hæfter, rim, litteratur, læsning, grammatik (ordklasser) samt stavning.


MIN FØRSTE DANSKBOG

I dette hæfte repeteres de enkelte bogstavers lyde og skriveretning. Bogstavernes rækkefølge er valgt ud fra anvendelighed, så de gennemgåede bogstaver nemt kan indgå i ord, eleverne selv kan læse og skrive. Der er opgaver, hvor eleverne trænes i at lytte efter de enkelte bogstavers placering i ord og små krydsord, der knytter sig til de enkelte bogstaver. Der er også temasider om dyr, mig selv og sanser.
Materialet er bygget op omkring genkendelige opgavetyper og lever op til Undervisningsministeriets færdigheds- og vidensmål for skriftlighed for 2. klasse.

Hæftet træner:

• Håndskrift og skriveretning
• Elevens fonologiske opmærksomhed
• Læsning og skrivning af småord
• Læsning og skrivning af de mest almindelige ord på dansk
• Skrivning af små sætninger

På forsidens inderside er trykt en billedordbog og bagest findes en liste med de mest almindelige ord.


Gennem hele året skal vi arbejde med

* bogstavrim, lyde og lege med ord.

* de 120 ord:
Der er tusindvis af ord. 120 af dem er helt særlige, for dem bruger vi rigtig meget. Derfor skal vi lære og anvende de 120 ord.


*litteratur:
Der arbejdes med billedbøger i løbet af året: ’Vitello’, ’Æde græs’, ’De tre Bukke Bruse i Badeland’, ’Den standhaftige tinsoldat’, ’Aben Osvald’. I litteraturarbejdet vil der være fokus på højtlæsning og genfortælling, hovedpersoner/bipersoner og personkarakteristik.

* juledansk og skrive til julemanden i julemåneden: børnestavning, traditioner.


Der kan indimellem forekomme lektier, dog i meget begrænset omfang.

 Årsplan for TAU engelsk

      

Klasse:  TAU
Periode:  2020-21
Team / lærer:  KN

Årsplan engelsk 1. kl.
NB! Årsplanen er vejledende, da den selvfølgelig skal tilpasses uforudsete begivenheder.
Undervisningen følger Fælles Mål: Mundtlig kommunikation, skriftlig kommunikation og kultur og samfund: https://emu.dk/grundskole/engelsk/faelles-mal
1 time om ugen.
Lærer: Katja Nielsen
UgeEmne 
33
Welcome
FM: Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus
 
34-36
Alphabet 1
FM: Skriftlig kommunikation:
Læsning
 
37-38
Numbers 1
FM: Mundtlig kommunikation:
Samtale
 
39-41
Colours 1
FM: Mundtlig kommunikation:
Samtale
 
42Efterårsferie 
43-44
Halloween
FM: Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus
Sproglæringsstrategier
 
45-46
Days 1
FM: Mundtlig kommunikation:
Sproglæringsstrategier
 
47-48
Family 1
FM: Mundtlig kommunikation:
Sproglæringsstrategier
 
49 og 51
Christmas
FM: Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus
FM: Kultur og samfund:
Interkulturel kontakt
 
52-53Juleferie 
1
New Year
FM: Kultur og samfund:
Interkulturel kontakt
FM: Mundtlig kommunikation:
Samtale
 
2-3
Home 1
FM: Mundtlig kommunikation:
Kommunikationsstrategier
 
4-6
Alphabet 2 & Working with short words
FM: Skriftlig kommunikation:
Skrivning
Læsning
 
7
Valentine´s Day
FM: Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus
Sproglæringsstrategier
 
8Vinterferie 
9-10
Numbers 2
FM: Mundtlig kommunikation:
Lytning
 
11-12
Easter
FM: Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus
Sproglæringsstrategier
 
13Påskeferie 
14-15
Colours 2
FM: Skriftlig kommunikation:
Sprogligt fokus
 
16-17
Seasons 1
FM: Mundtlig kommunikation:
Sprogligt fokus
 
18-20
Body 1 + 2
FM: Mundtlig kommunikation:
Sproglæringsstrategier
Lytning
FM: Skriftlig kommunikation:
Sprogligt fokus
Læsning
 
21-22
Numbers 3
FM: Mundtlig kommunikation:
Lytning
 
23-24
Home 2
FM: Kultur og samfund:
Engelsk som adgang til verden
 
25Bufferuge 

 Årsplan for Matematik

      

Klasse:  TAU
Team / lærer:  AR

Årsplan for Tau 1. klasse 2020/21
 
 
Indhold KonteXt+ 1a
Kapitel 1: Tal og tælling
Andre aktiviteter
 
Introduktion til KonteXt
·       Værksteder, opgaver, tænk tilbage, evaluering
·       Familien Tal herunder familiens egenskaber og udseende
Arbejdsark 1-5 med Familien Tal
 
Fase 1 i læringshjulet - Førtanken
Fælles Mål
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Eleven har viden om enkle naturlige tal
 
Samtalebillede
Samtalebillede side 2
Arbejde med udvalgte værksteder
Gæt og tæl
Leg med talkort
GeoGebrafiler
Vælg selv et par GeoGebrafiler
 
Supplerende aktiviteter
Vælg selv et par aktiviteter
Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med tælleøvelser
Tæl i klassen
Spil huskespil
 
Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning
Hvor mange er der? side 4-7
Er der lige mange? side 8-11
Hvor skal tallet stå? side 12-16
 
 
Fase 4 i læringshjulet – Tænk tilbage og evaluering
Tænk tilbage side 17
Afsluttende aktiviteter
Kør fast
Tag væk
 
 
 
Indhold KonteXt+ 1a
Kapitel 2: Figurer og retning
Andre aktiviteter
 
Fase 1 i læringshjulet - Før Tanken
Fælles Mål
Eleven kan kategorisere figurer
Eleven har viden om egenskaber ved figurer
 
 
Eleven kan beskrive, hvordan objekter er placeret i forhold til hinanden
Eleven har viden om forholdsord, der kan beskrive placeringer
 
Samtalebillede
Samtalebillede side 18
Arbejde med udvalgte værksteder
Find brikkerne
Find vej
 
GeoGebrafiler
Vælg selv et par GeoGebrafiler
 
Supplerende aktiviteter
Vælg selv et par aktiviteter
 
 
 
 
 Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med at finde geometriske figurer i klassen eller udenfor
Klip former og figurer
Brug sømbræt
 
 
Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning
Hvor mange kanter? side 20-27
Hvilken vej skal vi? side 28-30
 
 
 
Fase 4 i læringshjulet – Tænk tilbage og evaluering
Tænk tilbage side 31
Afsluttende aktiviteter
Figursalat
Tegn og giv ordrer
 
 
 
Indhold KonteXt+ 1a
Kapitel 3: Tal i system
Andre aktiviteter
 
Fase 1 i læringshjulet - Førtanken
Fælles Mål
Eleven kan anvende naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Eleven har viden om enkle naturlige tal
 
 
Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge
Eleven har viden om enkle naturlige tals opbygning i titalssystemet
 
Samtalebillede
Samtalebillede side 32 
Arbejde med udvalgte værksteder
Leg med menukort
Gæt og tæl mange
GeoGebrafiler
Vælg selv et par GeoGebrafiler
 
Supplerende aktiviteter
Vælg selv et par aktiviteter
 
 
  
 
Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med tælleøvelser
 
Spil monster
Find bogstaver i navne
 
 
Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning
Hvad er 0? side 34-39
Hvor mange tiere og enere? side 40-45
Hvordan viser du hvor mange er? side 46-50
 
 
Fase 4 i læringshjulet – Tænk tilbage og evaluering
Tænk tilbage side 51
 
Afsluttende aktiviteter
Klap og hop
Talbingo
 
 
 
Indhold KonteXt+ 1a
Kapitel 4 Plus 
Andre aktiviteter
 
Fase 1 i læringshjulet - Førtanken
Fælles Mål
Eleven kan foretage enkle beregninger med naturlige tal
Eleven har viden om strategier til enkle beregninger med naturlige tal
 
Samtalebillede
Samtalebillede side 53
Arbejde med udvalgte værksteder
10 på stribe
Byg en regnepind
GeoGebrafiler
Vælg selv et par GeoGebrafiler
Supplerende aktiviteter
Vælg selv et par aktiviteter
Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med at gemme kuber i hænderne
Slå med terninger
Betal med penge
 
 
Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning
Hvor mange er der i alt? side 54-59
Hvor mange er der nu? side 60-65
Hvor mange stod på bussen? side 66-71
 
 
Fase 4 i læringshjulet – Tænk tilbage og evaluering
Tænk tilbage side 72
Afsluttende aktiviteter
Pluskrig
29
 Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk