Undervisningsplaner 2./3. klasse

 Årsplan for dansk

      Klasse:
  
SIGMA
Team / lærer:  Heidi Saday

                 Årsplan for dansk. Sigma 2020/2021
                                 Lavet af Heidi Saday
 
               Kompetencemål for dansk 2./3. klasse.
Læsning: Eleven kan læse enkle tekster sikkert og bruge dem i hverdagssammenhænge.
Fremstilling: Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i nære og velkendte situationer.
Fortolkning: Eleven kan forholde sig til velkendte temaer gennem samtale om litteratur og andre æstetiske tekster.
Kommunikation: Eleven kan kommunikere med opmærksomhed på sprog og relationer i nære hverdagssituationer.
 
Ændringer i årsplanen kan forekomme.
 
 
Uge/ Emne                                            Materiale(r)                                          Mål
Uge 33 Velkommen tilbage.
Hvem er Sigma og hvem er jeg?
  
Uge 34-35
 • Læsning
 • Genrekendskab, Eventyr.
 • Skrivning
Ida og Emil. Den 1. læsning.
Kopi ark med de 120 ord.
 
Eleverne skal læse og forstå det de læser. Vi laver gennemgang i klassen og eleverne bliver fortrolige med at læse op i klassen.
Uge 36-37
 • Læsning
 • Skrivning
 • Fortolkning af tekster.
 • Sætte egne ord på det læste.
 
Frilæsningsbog
Kopiark med de 120 ord.
Vi øver bogstaver og skrivning.
Staveord. Vi laver mini diktat med de 120 ord.
 
Vi arbejder med boganmeldelser.
Vi arbejder med handlingsbro/Berettermodel.
Målet er at eleverne kan ”skille” teksten ad og samle den igen. At eleverne kan fordybe sig og reflektere over indholdet.
Uge 38-39
 • Læsning
 • Skrivning
 
Frilæsningsbog
Kopiark med de 120 ord.
Vi øver bogstaver og skrivning.
Staveord. Vi laver mini diktat med de 120 ord.
 
Vi arbejder med boganmeldelser.
Vi arbejder med handlingsbro/Berettermodel.
Målet er at eleverne kan ”skille” teksten ad og samle den igen. At eleverne kan fordybe sig og reflektere over indholdet.
Uge 40
 • Læsning. Faglig læsning.
 • Skrivning (diktat)
 • Navneord
Staveord. Vi laver mini diktat med de 120 ord.
Faglig læsning: Om ræven.
Vi arbejder med navneord. Vi bøjer ordene og lærer om ental og flertal.
 
Eleverne skal læse fag tekster. Hvad er en fagtekst og hvorfor er det vigtige?
 
Fortolkning og forståelse af tekst.
Refleksion og fordybelse.
 
Kendskab til ordklasser.
 
Uge/ Emne                                            Materiale(r)                                                Mål
Uge 41
 • Læsning. Faglig læsning. Om flodhesten.
 • Skrivning (diktat)
 • Udsagnsord
Staveord. Vi laver mini diktat med de 120 ord.
 
 
Vi arbejder med udsagnsord og snakker nutid/datid og fremtid. https://portals.clio.me/dk/dansk/1-3/emner/retskrivning/ordklasser/udsagnsord/
 
Eleverne skal læse fag tekster. Hvad er en fagtekst og hvorfor er det vigtige?
 
Fortolkning og forståelse af tekst.
Refleksion og fordybelse.
 
Kendskab til ordklasser.
Uge 42. Efterårsferie. 
Uge 43-44. Gys og Gru.
 • Halloween.
 • Tværfagligt med engelsk.
 • Personkarakteristik (læsning)
 • Genfortælling (skrift)
 D`dansk
Kendskab til Halloween og Gys og gru genren. Hvorfor har vi Halloween. En Introduktion til Halloween andre steder på kloden.
 
Fokus på personer og miljø i tekster.
Øve skrivning og genfortælling af tekst. Lære at sætte egne ord på.
Kobling mellem dansk og engelsk.
Uge 45-47
 • Folk og røvere i Kardemommeby
 • Læsning af Folk og røvere.
 • Skrift: Arbejde med bogen. Arbejde med personer, miljø, karakterer, samt læseforståelse.
 
D`dansk
 
Vi læser i dansk op af Folk og Røvere i Kardemommeby.
Vi tegner og fortæller og vi snakker om miljø, personer, handling.
Vi bruger handlingsbro.
Vi lærer at skrive referat.
 
 
Vi skal læse uddrag af bogen i klassen.
Vi arbejder med teksten. Lærer om personer, miljø.
Vi synger sangene i klassen.
Uge 48
 • Folk og røvere… Evaluering og opsamling.
 • Bellevue teater og se Folk og røvere...
 • Faglig læsning. Om bier
D`dansk
 
 
Vi laver foldebøger omkring bogen, teatret og oplevelsen alt i alt.
Kendskab til fagtekster.
Læse, forstå og arbejde med teksten.
 
Uge/ Emne                                            Materiale(r)                                              Mål
Uge 49
 • Tillægsord
 • H.C Andersen og Den lille pige med svovlstikkerne.
 • Arbejd med personer, miljø, karakterer og læseforståelse.
D`dansk
 
Kendskab til ordklasser. Elevernen skal kunne se forskel og arbejde med ordene.
Vi vender lidt tilbage til HC Andersen og arbejder kort med eventyr.
Uge 50
 • Opsamling på navneord, udsagnsord og tillægsord.
 • Læsning. Faglig læsning. Om flagermusen.
 • Skrivning: Lav din egen bog på bookcreator.dk.
 • Evaluering
 • Juledansk
D`dansk
 
 
Kendskab til ordklasser.
Lær om fagtekster. Llæs, forstå og arbejd med teksterne i klassen og i grupper.
 
Producere sin egen fag- bog, om selvvalgt emne. Informationssøgning på nettet. Vi arbejder på ipads.
Uge 51
 • Juledansk
 • Arbejd med egen bog på bookcreator
 • Læsning. Faglig læsning. Om Gorillaen.
D`dansk
 
Kendskab til fag tekster.
Kunne arbejde med teksterne og få forståelsen af teksten.
Uge 52 Juleferie 
Uge 53 JuleferieSådan tager du de bedste billeder nytårsaften - ELEKTRONISTA 
Uge 1
Forfatterskab: Halfdan Rasmussen.
Rim og remser.
Den 1. læsning 2/D´dansk.
 
Vi skal arbejde med rim og remser. Vi arbejder sammen i klassen. Eleverne arbejder også i grupper og laver deres egne rim og remser.
Vi tænker kreativt og laver fjolle rim og remser.
Uge 2
Forfatterskab: Halfdan Rasmussen.
Rim og remser.
Skrivning: Lav dit eget rim. Lægges ud på bookcreator.
Den 1. læsning 2/D´dansk.
 
 
 
Vi skal arbejde med rim og remser. Vi arbejder sammen i klassen. Eleverne arbejder også i grupper og laver deres egne rim og remser.
Vi tænker kreativt og laver fjolle rim og remser.
Uge 3
Forfatterskab: Halfdan Rasmussen.
Rim og remser. Evaluering
 
Skrivning: Lav dit eget rim. Lægges ud på bookcreator
Den 1. læsning 2/D´dansk.
 
www. Bookcreator.dk
 
Eleverne skal lave deres et rim og lære at bruge book creator.
Vi skal bruge ipads i undervisningen.
 
 
Uge/ Emne                                            Materiale(r)                                          Mål
Uge 4
Historien om den kæmpe store pære. Tværfagligt forløb med billedkunst.
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
Eleverne skal kunne fortolke og forstå oplæsningen fra bogen.
Vi ser filmen og snakker om forskellen mellem det læste og det viste i filmen.
Uge 5
Historien om den kæmpe store pære. Tværfagligt forløb med billedkunst.
Vi snakker om venskab.
Evaluering af forløb.
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
 
Eleverne skal kunne fortolke og forstå oplæsningen fra bogen.
Vi ser filmen og snakker om forskellen mellem det læste og det viste i filmen.
Uge 6-7
Synonymer og antonymer.
 
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
Hvad betyder ordene, både hver for sig, sat op mod hinanden.
Vi arbejder med ordene og skriver modsætnings sætninger.
Uge 8 VinterferieFørste sne indtryk , smukke vinter ... | Stock foto | Colourbox 
Uge 9
Nabosprog, norsk.
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
Kendskab til nabo- sprog. Hvorfor skal vi kunne det? Hvor ligger Sverige/Norge.
Uge 10
Nabosprog, svensk.
Evaluering af nabosprog.
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
Kendskab til nabo- sprog. Hvorfor skal vi kunne det? Hvor ligger Sverige/Norge.
Uge 11-12
Pirathuset. Arbejde med billeder. Forståelse af billeder i bøger.
 
Gæk Gæk vi laver gækkebreve.
Tværfagligt med billedkunst.
Den 1. læsning 2/D´dansk
Eleverne skal arbejde med billeder. Billedbøger.
Vi skal tænke ud af boksen og ud fra billeder danne vores egne fantasi historier. Disse skal ligges ud på book creator.
 
Uge/ Emne                                            Materiale(r)                                          Mål
Uge 13
Påskeferie
 
Uge 14-15
Billedbøger
Den 1. læsning 2/D´dansk.
Kendskab til billedbøger. Hvornår bruger vi dem, hvorfor bruger vi dem.
Uge 16-17
Filmens Magi
Den 1. læsning 2/D´dansk.
 
Uge 18
Vestegnens kæmper
Skrivning: Lav din egen troldehistorie. Lægges på bookcreator.
Tværfagligt med billedkunst (bygge egne trolde ud af ispinde)
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
På tur til kæmperne i Vallensbæk/ Albertslund.
 
 
 
Iagtagelse og derefter ned på papir og ende ud i et produkt.
Uge 19
 
Forfatterskab Ole Lund Kierkegaard.
Læsning af Lille Virgil
 
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
 
 
 
Uge/ Emne                                            Materiale(r)                                          Mål
 
Uge 20
 
Pinseferie
 
 
 
Uge 21
Følelser og emoji.
Afkodning.
Vi arbejder med læsning om kroppen.
 
Evaluering
Den 1. læsning 2/ D´dansk
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
Vi ser filmen: Inderst inde.
 
 
Eleverne skal efter endt forløb kunne sætte ord på deres egne følelser. Hvorfor agerer vi som vi gør? Hvordan kan jeg læse på min klassekammerat, at hun/han er sur, ked af det osv. Hvordan kan jeg hjælpe og være en god kammerat.?
Uge 22
Læsning: Frk Ignora.
Tværfagligt med billedkunst.
Talemåder
 
 
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
 
Repeterer handlingsbro. Miljø og personkarakteristikker.
Vi kobler Frk Ignora til vores forløb omkring følelser. Hvad er det der gør Ignora vred? Hvordan takler hun det.?
Eleverne vil kunne fortælle hvad en novelle er. Hvad er kendetegnene ved en novelle.
Refleksion og perspektivering til elevernes egen hverdag/omgivelser.
Uge 23
Læsning: Genre, noveller.
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
 
Repeterer handlingsbro. Miljø og personkarakteristikker.
 
Eleverne vil kunne fortælle hvad en novelle er. Hvad er kendetegnene ved en novelle.
Uge 24
Læsning: Genre, noveller
Den 1. læsning 2/D´dansk
 
Opsamling på året. Hvad skal vi have mere af? Hvad var svært? Hvad var nemt? Kedeligt?
 
Uge 25
 
Det var så 2./3. klasse.
Vi samler op på året.
 
 
Den 1. læsning 2 afsluttes.
 
Vi arbejder videre med D´dansk og vi bruger også denne bog efter sommerferien
 

 

Årsplan for Matematik

      

Klasse:  SIGMA
Periode:  2020-2021
Team / lærer:  AR

Årsplan for Sigma 2. klasse

 
 

Indhold KonteXt+ 2a

Andre aktiviteter

 

Side 1 Tegn fra prik til prik

Arbejdsark 1-2

 

Kapitel 1: Tal til 1000

 

 

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge

Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet

Samtalebillede 2

Arbejde med udvalgte værksteder

Find talkort

Hop på tallinjer

GeoGebrafiler

Vælg selv et par GeoGebrafiler

Supplerende aktiviteter

Vælg selv et par aktiviteter

 

Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med at introducere nogle beløb fx 1205 kr. og bed eleverne komme med forslag til mønter og sedler.

Regn og afrund

Læg penge i bunker

 

Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning

Hvor mange er der? side 4-11

Hvad er rækkefølge? Side 12-15

Hvordan afrunder man? side 16-18

 

 

Fase 4 i læringshjulet – Tænk tilbage og evaluering

Tænk efter side 19

Eva-ark på www.kontextplus.dk

Afsluttende aktiviteter

Supermonster

100 bingo 

 
 

Indhold KonteXt+ 2a

Kapitel 2: Plus

Andre aktiviteter

 

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan anvende flercifrede naturlige tal til at beskrive antal og rækkefølge

Eleven har viden om naturlige tals opbygning i titalssystemet

Samtalebillede

Samtalebillede side 2

Arbejde med udvalgte værksteder

Find talkort

Hop på tallinjer

GeoGebrafiler

Vælg selv et par GeoGebrafiler

 

Supplerende aktiviteter

Vælg selv et par aktiviteter

 

Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med plushistorier

Spil Mariehønen

Fortæl en plushistorie

 

Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning

Får vi det samme? side 22-27

Hvordan regner du? side 28-35

Hvor meget skal der i dejen? Side 36-38

 

 

Fase 4 i læringshjulet – Tænk tilbage og evaluering

Tænk efter side 39

Eva-ark på www.kontextplus.dk

Afsluttende aktiviteter

Plusstratego

49

 
 

Indhold KonteXt+ 2a

Kapitel 3: Spejling og figurer

Andre aktiviteter

 

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan beskrive og fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri

Eleven har viden om metoder til at fremstille figurer og mønstre med spejlingssymmetri, herunder digitale værktøjer

Samtalebillede

Samtalebillede side 40 

Arbejde med udvalgte værksteder

Dæk figurer

Fold og spejl

GeoGebrafiler

Vælg selv et par GeoGebrafiler

 

Supplerende aktiviteter

Vælg selv et par aktiviteter

 

Suppler evt. med fotos fra www.kontextplus.dk og udvid evt. samtalen med om eleverne kender til et spejl og til, hvad der sker, når man står foran et spejl

Spejlbilleder

Lav snoremønstre

 

Fase 2 og 3 i læringshjulet – Matematik i en kontekst og opgaveløsning

Er det symmetrisk? side 42-45

Er det spejlet? side 46-49

Er der figurer i figurerne? side 50-54

 

 

Fase 4 i læringshjulet – Tænk efter og evaluering

Tænk efter side 55

Eva-ark på www.kontextplus.dk

Afsluttende aktiviteter

Klip en trold

Spejlspillet

 
 

Indhold KonteXt+ 2a

Kapitel 4: Minus

Andre aktiviteter

 

Fase 1 i læringshjulet - Førtanken

Fælles Mål

Eleven kan udvikle metoder til addition og subtraktion med naturlige ta

Eleven har viden om strategier til hovedregning, overslagsregning samt regning med skriftlige notater og diditale værktøjer
Seneste nyt

Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk