Indskrivning

Hvis dit barn skal starte på Jersie Privatskole i skoleåret 2020 eller senere, bedes I forældre kontakte skoleleder Johnny Larsen på telefon 53 70 59 01 eller mail adm@jersieprivatskole.dk og aftale et møde vedrørende indskrivning.

Depositum svarende til 3 måneders skolepenge betales til skolens konto i Merkur Andelskasse 8401-1555251. Bemærk, at dit barn ikke er optaget på Jersie Privatskole, før depositum er indbetalt på skolens konto.


Her er et billede

Udmeldelse af nuværende skole/SFO

I skal selv sørge for at udmelde jeres barn af nuværende skole og SFO. Det gør I ved at henvende jer til
 skolen.

Udmeldelse af SFO

For forældre bosiddende i Greve, Stevns eller Solrød Kommune, kan udmeldelse ske via den digitale pladsanvisning, der tilgås på www.borger.dk. Gå ind under menupunktet ’Familie og børn’, derefter ’Børnepasning’ => ’Skolefritidsordning’ og vælg her ’Udmeldelse af SFO’. Udmeldelse skal formentlig ske med en måneds varsel til den første i måneden, men I må selv tjekke de præcise varsler på selvbetjeningsløsningen eller hos kommunen.

For forældre bosiddende i Køge Kommune, kan udmeldelse ske med en måneds varsel til den 1., eller den 15. i en måned. Udmeldelsesblanket hentes i SFO eller på skolens kontor og afleveres på skolens kontor.

Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk