Undervisningsplaner børnehaveklassen

Årsplan for

Klasse:  BETA
Team / lærer:  KW

Årsplan for Børnehaveklassen Beta 
 
Aktiviteterne i børnehaveklassen lægger vægt på, at børnene skal opleve skolen som en tryg og stabil ramme for faglig og social læring og udvikling.
 
Undervisningen vil være tilrettelagt så den forgår som tavleundervisning fyldt med leg og bevægelse. 
 
Eleverne skal tilegne sig viden og færdigheder, som undervisningen i skolens grundlæggende fag kan bygge videre på. 
 
Der bliver lyttet til eleverne og undervisningen kan altid ændres, så vi tager udgangspunkt i elevernes hverdag og interesser. 
 
I børnehaveklassen lægges stor vægt på at have det godt socialt, at vi har respekt for hinanden og hinanden forskelligheder. 
 
Vi skal være et helt menneske og syntes det sjovt at gå i skole. 
 
Vi leger på tværs også med de større klasser. 

I Børnehaveklassen lægges vægt på følgende:
 • Sprog.
 • Matematisk opmærksomhed.
 • Naturfaglige fænomener.
 • Kreative og musiske udtryksformer.
 • Krop og bevægelse.
 • Engagement og fællesskab.
Opmærksomhedspunkter:
 
Sprog/sprogbevisthed: 
 
Eleven kan genkende alle bogstavernes form, navn og lyd. (undtagen Q,W,X og Z)
 
I Beta vil eleverne i dansk stifte bekendskab med:
 • Rim/remser
 • Stavelser
 • Sammensatte ord
 • Vokalerne
 • Håndfonemerne
 • Konsonanterne
 • Gyserslottet - alfabetet
 • Små ord på to og tre bogstaver 
 • Børneskrivning / skrivning af to og tre ord
Arbejdshæfte - Min allerførste danskbog - Forlaget Delta
 
I hæftet gennemgås alle bogstaverne med navn, lyd, form og håndfonem.
Eleverne motiveres gennem leg og læring til sproglig og skriftlig opmærksomhed ved at veksle mellem talesprogets funktioner, fortællestruktur, rim, lydering samt bogstavsind­læring.
Eleverne skriver små tekster samt bliver bevidste om læse- og skriveretning og ­tilegner sig derigennem enkle læsestrategier.
 
Matematisk opmærksomhed / tal.
 
Eleven kan genkende og ordne talsymbolerne og anvende dem til antalsbestemmelse. 
 
I Beta vil eleverne i dansk stifte bekendskab med:
 
Godtfreds Dyrehandel:

"Gotfreds dyrehandel" er et matematikprojekt, der kan køre over en kortere eller længere periode. Matematikbegreber og forståelse relaterer sig til børnenes hverdag.

Nogle af projektets faglige mål:

 • at få kendskab til til tallene op til 20
 • forbinde et tal med den rette mængde
 • kendskab til forskellige former
 • kendskab til klokken
Arbejdshæfte - KonteXt plus - for 0 klasse. Forlaget Alinea.
 • Få kendskab til tallene fra 1 -10 ( skrivevejen på tallene) 
 • Geometri i hverdagen
 • Fra 1 - 10 i rækkefølge
 • Geometriske figurer 
 • Kunne tallene fra 1 -10 ( kan bla. ordne tallene i rækkefølge fra 1-10)
 • Kan navngive et tal mellem 1-20 ved udpegning
 • Kan antalbestemme op til 20
 • Symmetri og mønstre
 • Tælle og regne
 • Retning og placering (kan anvende højre og ventre, kan beskrive placering af genstand)
 • Måling (Få kendskab til og anvende linial til måling og tegning)
 • Kendskab til klokken 
Herudover gennemføres aktiviter/emner så som:
 • Sang/bevægelse
 • Ugedage/måneder
 • Årstider
 • Den lille spejderuge
 • Krible/krable (natur/insekter)
 • Tænder
 • Arla Food Moover
 • Kroppen
 • Hvad laver Præsten i kirken
 • Jul/Påske
 • Idræt
 • Kreativitet 
Div. udflugter i nærmiljøet; Trylleskoven, biblioteket, stranden, teatertur, København, i det omfang det kan lade sig gøre. 
 
Ret til ændringer forbeholdes.
Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk