Undervisningsplaner 6. klasse

Årsplan for dansk

Klasse:  GAMMA
Team / lærer:  Lea Marsengo

Årsplan gamma dansk

Vi arbejder primært ud fra danskportalen: ”dansk.gyldendal.dk”, derudover vil undervisningen være planlagt ud fra engangshæftet: ”Min sjette danskbog”. Andre løse kopisider eller andet materiale kan også inddrages i løbet af året. 
Eleverne skal have en opladt computer med i skole hver dag i sjette klasse. Det er nødvendigt, når vores undervisningsmateriale ligger online.
Vi vil løbende lave diktater og læseprøver og der vil derudover også løbende være frit arbejde i ”min sjette danskbog” som indeholder grammatik og skriftlighed i sjette klasse
 
UgeEmneKompetenceområde og målMateriale
33 - 34”Min sommerferie” – tankekort og skriftlighed 
 
 
34Fortællende tekster - om vinger og frihed
Læsning
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.
 Forberedelse
 Tekstforståelse
 
Fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
 Oplevelse og indlevelse
 Undersøgelse
 Fortolkning
 
Dansk.gyldendal.dk
35Instruerende tekster - at læse for at gøre noget.
Læsning
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.
 Forberedelse
 Tekstforståelse
 
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Fremstilling
 Respons
 
Dansk.gyldendal.dk
36 - 37Regulerende tekster
Læsning
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.
 Forberedelse
 Afkodning
 Tekstforståelse
 
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Planlægning
 Fremstilling
Dansk.gyldendal.dk
38Informerende tekster
Læsning
Eleven kan læse og forholde sig til tekster i faglige og offentlige sammenhænge.
 Forberedelse
 Tekstforståelse
 
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Planlægning
 Forberedelse
 Fremstilling
Dansk.gyldendal.dk
38 - 41
Værklæsning: ”Et mærkeligt skib” af Anita Krumbach
 
Udover at læse Anita Krumbach værk, som i 2009 vandt børnebogsprisen, skal vi også i teatret og se dramatiseringen af værket.
Fortolkning
Eleven kan læse med fordobling
Eleven har viden om at læse på, mellem og bag linjerne
Bog: Et mærkeligt skib
(lånes på e-reolengo)
 
Teaterstykke
43 – 46
Kortfilm
 
Vi skal analysere og fortolke forskellige kortfilm og til slut i forløbet skal i lave jeres egen filmtrailer
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Planlægning
 Forberedelse
 
Fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
 Oplevelse og indlevelse
 Undersøgelse
Dansk.gyldendal.dk
47 - 51Tingseventyr
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Planlægning
 
Fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
 Oplevelse og indlevelse
 Fortolkning
 Perspektivering
 
 
1 – 4Nabosprog
Kommunikation
Eleven kan kommunikere i enkle situationer med nordmænd og svenskere
 Sprog og kultur
 
Eleven har viden om ligheder og forskelle mellem dansk, norsk og svensk kultur
Vi lærer nordiske sprog 1 og Vi læser nordiske tekster 1
5 - 7Genreforløb: ”Novellen”
Fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
 Oplevelse og indlevelse
 Undersøgelse
 Fortolkning
 Perspektivering
 
 
9 – 12
Skab læselyst på skolen!
 
Et innovationsforløb, hvor gamma skal udvikle, producere og gennemføre en læselyst-kampagne på skolen!
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Planlægning
 Fremstilling
 Respons
 
Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
 Dialog
 Sproglig bevidsthed
 
14 - 18Billedfortællinger
Fremstilling
Eleven kan udtrykke sig i skrift, tale, lyd og billede i formelle situationer.
 Planlægning
 
Fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster.
 Oplevelse og indlevelse
 Fortolkning
 
Kommunikation
Eleven kan kommunikere med bevidsthed om sprogets funktion i overskuelige formelle og sociale situationer.
 Krop og drama
 
19 - 20
Skriv fiktion
 
Vi skal arbejde med begrebet ”fiktion” og eleverne skal selv producere fiktive tekster.
Fremstilling
Eleven kan udarbejde skriftlige produkter
 Fremstilling
 Respons
 Korrektur
Dansk.gyldendal.dk
21 - 25
Værklæsning: ”Når man kalder på døden” af Joy Lieberkind
Dansk.gyldendal.dk har lavet et værkforløb, som vi skal arbejde med.
Fortolkning
Eleven kan forholde sig til almene temaer gennem systematisk undersøgelse af litteratur og andre æstetiske tekster
 Oplevelse og indlevelse
 Fortolkning
Bog: Når man kalder på døden (CFU)
 
OBS! Der tages forbehold for ændringer i planen i løbet af skoleåret.

Årsplan for Matematik

Klasse:  GAMMA
Team / lærer:  US

Årsplan for matematik i 6. klasse
 
Overordnet arbejder vi efter "Fælles Mål" i matematik (men ikke religiøst; nogle 
Vi anvender grundbogen Kolorit 6; samt Færdighedsregning for 6. klasse. Eleverne har også fået udleveret en formelsamling, som vi også vil arbejde med brugen af.
Grundbogen omhandler teori og arbejdsopgaver til stoffet i 6. klasse (opgaverne er inddelt i diskussionsopgaver, problemløsning og færdighedsopgaver.
 
Da eleverne er på meget forskellige niveauer vil undervisningen være differentieret og der er 2 lærere på i 3 ud af 5 timer / uge

Emner for året:
Cirkler
Brøker/procent/decimal
Naturlige tal
koordinatsystemer
Ligedannede figurer
Arealer og rumfang
Ligninger og formler
 
Eleverne skal forvente hjemmeopgaver
Eleverne skal arbejde med opstillinger og brug af IT-værktøjer.
Derfor skal vi også have et forløb om brug af geogebra.
 
TIl december laver vi en midtvejsevaluering, hvor eleverne testes efter trinmålene for 5. klasse og til sommer gør vi det samme, men efter trinmålene for 6. klasse.

Årsplan for tysk

Klasse:  GAMMA
Team / lærer:  MO

Mål for undervisningen:  
Årsplan for tysk i 6. klasse

I faget tysk arbejdes der overordnet efter ’Fælles Mål for tysk 2014’.

I undervisningen anvender vi Alineas bogsystem ’Du bist dran’. Derudover suppleres der med andet materiale, grammatikopgaver, krydsord, spil og små film.

Bogsystemet har fokus på ordforrådstilegnelse ud fra konkrete genkendelige situationer. Eleverne lærer tysk med brug af både lege, spil, sange, bevægelse, lyd, billeder, rollespil og dagligdags dialoger for at stimulere de mange forskellige læringsstile.

Eleverne skal udvikle en forståelse for hvordan de tilegner sig sprog og skal tage medansvar for deres egen læring. Derfor indledes hvert kapitel med læringsmål og slutter med en evaluering.

I løbet af skoleåret kommer vi til at beskæftige os med bl.a. følgende emner:

- Das bin ich – sich präsentieren
- Zahlen, Farben, Wochentage, Monate
- Die Tierwelt
- Stadtbummel – wir kaufen ein
- Blick auf Deutschland
- Konjugation von Verben

Eleverne skal indimellem forvente hjemmeopgaver.

Eleverne skal have en opladt computer med i skole hver dag.

Der evalueres løbende vha formativ og summativ evaluering.

Med forbehold for ændringer.
 
Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk