Undervisningsplaner 7. klasse

Årsplan for DanskKlasse:  LAMBDA
Periode:  20120/2021
Team / lærer:  CS

 Lambda 

 

Dansk

 

Bogsystem

Vild med Dansk 7

Web-portaler

Gyldendal 7-10 - forløb, skoletube.dk, indidansk.dk

Grammatik

Grammatip.dk og Webprøver

Skriftlig fremstilling 

Materialeplatformen og egne emner

Projektopgave 

 

Bøger

CFU

 • Djævelens lærling - 16.12 - 27.1 2021

 • Langt fra det hvide hus - forløb på Gyldendal 7-10. 28.4 -2.6 

 • indidansk.dk

Årsplan for Lambda . 7. klasse 

 

Uger og 

Tema 

Kompetenceområder

Mål/indsigt 

Genre

Materialer 

     

Uge 33-38

“Mellem barn og voksen”

Læseforståelse 

Sprog-

iagttagelse 

: Romantikken

Noveller 

Digt 

Roman (uddrag)

Vers

Salme

Vild med Dansk 7

 

Film fra DR: 

1800 tallet på vragen. 

 

Find2Learn

Uge 39-40 

Læsning 

 

Roman 

 

Uge 43

“Avisen”

Oversigts-

læsning 

Skriv en artikel

Informations-

søgning 

 

Aviser

Artikler

Nyhedsartikel

Anmeldelser

Vild med Dansk 7

Uge 42

Ferie

    

Uge 43

Oversigts-

læsning 

Skriv en artikel

Informations-

søgning 

 

Aviser

Artikler

Nyhedsartikel

Anmeldelser

 

Uge 44-47

“Gys og Gru”

Læseforståelse

Nærlæsning 

Meddigtning 

Læsning 

Skrivning 

Folkeeventyr

Kunsteventyr 

Tegneserie

Vild med dansk

Film 

Fra 16.12

Læse Djævelens Lærling

Læse Djævelens Lærling

Læse Djævelens Lærling

FRA CFU

Uge 48

“Art/kunst”

Kunsthistorisk

læsning på nettet

Samtale

Aktiv lytning 

Værker 

Artslovers portal

Uge 49

Juleuge

    
     

Uge 50-51

“Der kom et brev”

Læseforståelse 

Kende til det danske sprogs udvikling 

  

Vild med dansk 7 

DRskole.dk 

Juleferie

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Uge 2-5

“Der kom et brev”

Læse forskellige breves virkemidler

Give respons 

Aktiv lytning 

Reklamer

SMS

Instagram

Breve

Vild med dansk 7 

DRskole.dk

Uge 6

Fokus på “Uge sex” 

    

Uge 7

“Der kom et brev”

Læse forskellige breves virkemidler

Give respons 

Aktiv lytning 

Reklamer

SMS

Instagram

Breve

Vild med dansk 7

Uge 8 

Ferie 

Ferie

Ferie

Ferie

Ferie

Uge 9-12

“Folkeeventyr, fantasy og rollespil”

Fokus på symbolik 

Handlingsforløb

Udvikling af fortælleteknik

Folkeeventyr 

Eventyr

Vild med dansk 7

Uge 13-18

Gadens stemmer 

Læsning 

Fortolkning

Fremstilling 

En byvandring 

 

https://dansklf.dk/sites/default/files/undervisningsforloeb/grundskole/gadens_stemmer/gadens-stemmer-uv-forloeb-til-laereren.pdf


 

Uge 19-22

“Lyrik - legende, levende”

Tegn og lyde

Lær at se genretræk

Digte 

Vild med dansk 7

Uge 23-26

sommerferie

 

Repetition 

Repetition 

Repetition 

Repetition 

 

Med forbehold for ændringer!

Der tages udgangspunkt i fælles mål: emu.dk https://emu.dk/sites/default/files/2019-08/GSK-F%C3%A6llesM%C3%A5l-Dansk.pdf

 

Sociale mål:

Tryghed, nærhed og fællesskab


Årsplan for tysk Lambda

Klasse:  LAMBDA
Team / lærer:  MO

Mål for undervisningen:  
Årsplan for tysk i 7. klasse

I faget tysk arbejdes der overordnet efter ’Fælles Mål for tysk 2014’.

I undervisningen anvender vi Alineas bogsystem ’Du bist dran’. Derudover suppleres der med andet materiale, grammatikopgaver, krydsord, spil og små film.

Bogsystemet har fokus på ordforrådstilegnelse ud fra konkrete genkendelige situationer. Eleverne lærer tysk med brug af både lege, spil, sange, bevægelse, lyd, billeder, rollespil og dagligdags dialoger for at stimulere de mange forskellige læringsstile.

Eleverne skal udvikle en forståelse for hvordan de tilegner sig sprog og skal tage medansvar for deres egen læring. Derfor indledes hvert kapitel med læringsmål og slutter med en evaluering.

I løbet af skoleåret kommer vi til at beskæftige os med bl.a. følgende emner:
- Eine Familie
- Blick auf Deutschland – Berlin
- Der Alltag
- Märchen
- Die Jahreszeiten
- Schule und Mode
- Konjugation von Verben

Eleverne skal indimellem forvente hjemmeopgaver.

Eleverne skal have en opladt computer med i skole hver dag.

Der evalueres løbende vha formativ og summativ evaluering.

Med forbehold for ændringer.

Årsplan for Matematik

Klasse:  LAMBDA
Periode:  2020-2021
Team / lærer:  ML

Matematik 7. klasse – Årsplan                                                                        Klasse: _Lambda
PeriodeLektionerForløb
Mål
Kompetencer                                                               Stofområder
Noter
Ca 3 ugerCa. 15
Problembehandling
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
 
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 
Tal
 • Eleven kan anvende reelle tal
 • Eleven har viden om irrationale tal
 
Regnestrategier
 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki
 
Ca. 3 ugerCa. 15
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situationer
 
Tal
 • Eleven kan anvende reelle tal
 • Eleven har viden om irrationale tal
 
Måling
 • Eleven kan omskrive mellem måleenheder
 • Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet
 
 
Ca. 2 ugerCa. 10
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 
Kommunikation
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
 
Tal
 • Eleven kan anvende reelle tal
 • Eleven har viden om irrationale tal
 
 
 
 
Funktioner
 • Eleven kan anvende lineære funktioner til at beskrive sammenhænge og forandringer
 • Eleven har viden om repræsentationer for lineære funktioner
 
Geometriske egenskaber og sammenhænge
 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold
 • Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold
 
Måling
 • Eleven kan omskrive mellem måleenheder
 • Eleven har viden om sammenhænge i enhedssystemet
 • Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer
 • Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer
 
 
1-2 ugerCa. 5
Problembehandling
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
 
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 
Kommunikation
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
 
Tal
 • Eleven kan anvende reelle tal
 • Eleven har viden om irrationale tal
 
Regnestrategier
 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki
 
Ca. 2 ugerCa. 10
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 
Kommunikation
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
 
Hjælpemidler
 • Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler
Regnestrategier
 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki
 
Formler og algebraiske udtryk
 • Eleven kan beskrive sammenhænge mellem enkle algebraiske udtryk og geometriske repræsentationer
 • Eleven har viden om geometriske repræsentationer for algebraiske udtryk
 
Geometriske egenskaber og sammenhænge
 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold
 • Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold
 
Placeringer og flytninger
 • Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen
 • Eleven har viden om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier
 
Ca. 2 ugerCa. 10
Problembehandling
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
   
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
   
Kommunikation
 • Eleven kan kommunikere mundtligt og skriftligt med og om matematik med faglig præcision
 • Eleven har viden om fagord og begreber samt enkelt matematisk symbolsprog
Geometriske egenskaber og sammenhænge
 • Eleven kan undersøge sammenhænge mellem længdeforhold, arealforhold og rumfangsforhold
 • Eleven har viden om ligedannethed og størrelsesforhold
   
Geometrisk tegning
 • Eleven kan undersøge todimensionelle gengivelser af objekter i omverdenen
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger i tegneformer til gengivelse af rumlighed
   
Måling
 • Eleven kan bestemme mål i figurer ved hjælp af formler og digitale værktøjer
 • Eleven har viden om formler og digitale værktøjer, der kan anvendes ved bestemmelse af omkreds, areal og rumfang af figurer
   
 
Ca. 4 ugerCa. 20
Ræsonnement og tankegang
 • Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer
 • Eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde
 
Hjælpemidler
 • Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler
 
Geometriske egenskaber og sammenhænge
 • Eleven kan undersøge egenskaber ved linjer knyttet til polygoner og cirkler, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om linjer knyttet til polygoner og cirkler
 
Placeringer og flytninger
 • Eleven kan analysere mønstre og symmetrier i omverdenen
 • Eleven har viden om kategorisering af geometriske mønstre og symmetrier
 
 
51Ca. 5Færdigheder
Repetition med opgaver fra fanen Færdigheder
 
 
Ca 3 ugerCa. 15
Problembehandling
 • Eleven kan planlægge og gennemføre problemløsningsprocesser
 • Eleven har viden om elementer i problemløsningsprocesser
   
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 • Eleven kan anvende udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven har viden om notationsformer, opstilling og omskrivning af udtryk med variable, herunder med digitale værktøjer
 
 
 
Tal
 • Eleven kan anvende decimaltal, brøk og procent
 • Eleven har viden om sammenhængen mellem decimaltal, brøk og procent
 • Eleven kan anvende reelle tal
 • Eleven har viden om irrationale tal
   
Regnestrategier
 • Eleven kan udføre sammensatte beregninger med rationale tal
 • Eleven har viden om regningsarternes hierarki
 
Ca. 3 ugerCa. 15
Modellering
 • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
 • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
 • Eleven kan vurdere matematiske modeller
 • Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller
   
Ræsonnement og tankegang
 • Eleven kan skelne mellem hypoteser, definitioner, og sætninger
 • Eleven har viden om hypoteser, definitioner og sætninger
 • Eleven kan skelne mellem enkelttilfælde og generaliseringer
 • Eleven har viden om forskel på generaliserede matematiske resultater og resultater, der gælder i enkelttilfælde
   
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
 
Statistik
 • Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til sammenligning af datasæt
 • Eleven har viden om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder
 
Ca. 2 ugerCa. 10
Modellering
 • Eleven kan afgrænse problemstillinger fra omverdenen i forbindelse med opstilling af en matematisk model
 • Eleven har viden om strukturering og afgrænsning af problemstillinger fra omverdenen
 • Eleven kan vurdere matematiske modeller
 • Eleven har viden om kriterier til vurdering af matematiske modeller
   
Repræsentation og symbolbehandling
 • Eleven kan argumentere for valg af matematisk repræsentation
 • Eleven har viden om styrker og svagheder ved repræsentationer, der udtrykker samme matematiske situation
   
Hjælpemidler
 • Eleven kan vælge og vurdere hjælpemidler til samme matematiske situation
 • Eleven har viden om muligheder og begrænsninger ved forskellige hjælpemidler
Statistik
 • Eleven kan vælge relevante deskriptorer og diagrammer til sammenligning af datasæt
 • Eleven har viden om statistiske deskriptorer, diagrammer og digitale værktøjer, der kan behandle store datamængder
 • Eleven kan undersøge sammenhænge i omverdenen med datasæt
 • Eleven har viden om metoder til undersøgelse af sammenhænge mellem datasæt, herunder med digitale værktøjer
 • Eleven kan kritisk vurdere statistiske undersøgelser og præsentationer af data
 • Eleven har viden om stikprøveundersøgelser og virkemidler i præsentation af data
 
Ca. 2 ugerCa. 10
Repræsentation og symbolbehandling