Undervisningsmiljøvurdering

I forbindelse med vurdering af undervisningsmiljøet har vi benyttet undervisningsministeriets trivselsværktøj. Undervisningsmiljøvurderingen er senest foretaget i skoleåret 2020/2021. Undervisningsmiljøvurderingen skal foretages minimum hvert tredje år.

Samtlige elever på skolen gennemfører undervisningsmiljøundersøgelsen. På baggrund af resultaterne har skoleledelsen en drøftelse med elevrådet. Elevrådet er dermed i samråd med ledelsen aktiv i arbejdet omkring det gode undervisningsmiljø.

Jersie Privatskole ligger på nuværende tidspunkt i midlertidige bygninger og der er fra arkitektens side tænkt nøje over gode undervisningsforhold i både det æstetiske og fysiske miljø i forbindelse med udarbejdelsen af tegningerne til de nye blivende bygninger.

Alle klasselokaler har udluftning og ventilationsanlæg. Alle disse er blevet vedligeholdt og efterset i skoleåret 2020/2021.

For at sikre et sundt psykisk undervisningsmiljø er der oprettet er ressourceteam på skolen – dette også i skoleåret 2020/2021. I ressourceteamet har vi to – lærere tilknyttet, der varetager støttefunktioner i undervisningen, laver holdundervisning på tværs af klassetrin bl.a. for de ordblinde elever og sparrer med lærerne. Ressourceteamet arbejder i et tæt samarbejde med PPR (Pædagogisk Psykologisk Rådgivning i Solrød kommune). Derudover er det målet, at ressourceteamet fra skoleåret 2021/2022 også skal indeholde en AKT-lærer.

Skolen har jf. lov pr 1. august 2017 udarbejdet en antimobbeplan. Denne er at finde på hjemmesiden. Skolens medarbejdere, ledelsen og bestyrelsen har deltaget og bidraget til udarbejdelsen af antimobbeplanen.

Undervisningsmiljøvurderingerne for skoleåret 2020-2021 kan findes herunder:

Skolerapport for 0. - 3. klasse: Klik her

Skolerapport for 4. - 9. klasse: Klik her

Lea Marsengo

Skoleleder
Jersie Privatskole

Solrød Strand, Januar 2021
Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk