Priser

Skolepenge:

Pr. 1. november 2021 udgør skolepenge kr. 1.630,- pr. måned inkl. bogpenge og kopiering.

Der gives 25% søskenderabat for 2. barn og 50% for efterfølgende børn i samme husstand. Skolepenge betales månedsvis forud senest den sidste bankdag i måneden og dækker udgifter vedrørende undervisning.


Indmeldelsesgebyr:

Indmeldelsesgebyret udgør kr. 4.890,- svarende til 3 måneders skolepenge pr. barn. Beløbet indbetales til Merkur Andelskasse konto 8401-1555251.

SFO:

Pr. 1. november 2021 udgør betalingen for SFO kr. 1.100,- pr. måned.

Førskoleordning:

Førskoleordning april – juli 2020 udgør kr. 1.630,- pr. måned.

Indskrivning til venteliste:

Pr. 1. november 2021 udgør ventelistegebyret kr. 300,-.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Indskuddet tilbagebetales ikke, men der vil ikke blive opkrævet skolepenge i udmeldelsesperioden. Har man som forældre ikke lagt 16 timers arbejde på skolen, inden eleven stopper, modregnes de manglende timer i depositummet, hvilket betyder, at skolepengene så skal betales i udmeldelsesperioden.

Manglende betaling:

Ved manglende betaling sender skolen en ny faktura/rykker. Efterfølgende rykkere pålægges et gebyr på kr. 50,- pr. gang. Efter 3 rykkere indkaldes til samtale, om elevens fortsættelse på skolen.

Forældreinvolvering: 

Ved optagelse på Jersie Privatskole forpligter alle forældre sig til at hjælpe til på skolen eller ved Jersie Privatskoles Venners aktiviteter ved at lægge 16 timers arbejde på skolen pr. barn/husstand pr. skoleår. I tilfælde af, at de obligatoriske timer ikke er aftjent, vil de blive opkrævet med 400 kr. pr. manglende time sammen med skolepengene for juni måned.  Forældre er selv ansvarlige for at notere sine timer ned og sende opgørelse til skolesekretæren (bogholder@jersieprivatskole.dk).
Seneste nyt

Ny hjemmeside

Vi arbejder på en ny hjemmeside. Du kan derfor opleve, at denne website ikke er helt opdateret.
7. december 2021


Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk