Værdigrundlag

Jersie Privatskoles vision er at finde elevers potentiale, så de kan blive selvstændige og ansvarsbevidste mennesker, som kan deltage i et vidensbaseret globalt samfund. Læs her om vores værdisæt, hvad du kan forvente som elev, som forælder og som lærer på Jersie Privatskole.

Vores værdisæt

 • At være en skole der tager udgangspunkt i et anerkendende menneskesyn
 • At have fokus på glade børn og aktiv læring på tværs af årgange
 • At tage hensyn til det enkelte barns potentiale og måde at lære på
 • At være en skole med plads til alle børn uanset kulturel og social baggrund

Det skal du forvente som ELEV

På Jersie Privatskole bliver du udviklet både på det personlige, sociale og faglige plan. Det bliver en naturlig del af din hverdag at bruge mange sider af dig selv som f.eks. at være nysgerrig, eksperimentere, lytte, argumentere og fordybe dig.

Det personlige

 • Du udnytter egne evner og kreative ressourcer i samklang med omgivelserne
 • Du udvikler dine evner til selvstændigt at kunne vurdere, diskutere og tænke nyt
 • Du får lyst og mod til endnu mere uddannelse, når du forlader Jersie Privatskole

Det sociale

 • Du udvikler en bred fællesskabsforståelse, fordi du er en vigtig del af en lille skole
 • Du udvikler rummelighed, tillid og anerkendelse af andres holdninger og forskelligheder
 • Du oplever i mødet med andre, at du gør en forskel

Det faglige

 • Med udgangspunkt i dit potentiale og måde at lære på, vil du udvikle høje faglige kompetencer i ambitiøse læringsfællesskaber
 • Gennem tværfaglighed og samarbejde udvikler du kompetencer til projektarbejde, kritiske refleksioner og kreativ arbejdstilgang
 • Bevægelse og leg i dagligdagen, hvor der er fokus på, at du er aktiv under indlæringen 


Det kan du forvente som FORÆLDER

Du bliver en del af en lille skole, hvor vi dyrker alle fordelene ved større nærvær, tryghed og genkendelighed, samt handlekraft og korte beslutningsveje

Du kan forvente:

 • At dit barn udvikles både personligt, socialt og fagligt
 • At have mulighed for at opnå indflydelse og være med til at forme skolen ved at deltage i fx forældreråd, udvalg, bestyrelsesarbejde og lignende
 • At være en del af en åben, ærlig og respektfuld kultur med en handlekraftig ledelse
 • En tæt kontakt mellem skole og hjem


Det kan du forvente som LÆRER

Du bliver en del af en fagligt ambitiøs og udviklende arbejdsplads i stadig bevægelse med tydelige værdier og mål. Du bliver en vigtig spiller i et lille lærerteam, der er dybt afhængig af hinanden.

Du kan derfor forvente at.

 • Du får et stort råderum til valg af undervisningsmetode og tilgang
 • Du skal have en kreativ tilgang til undervisning og målopfyldelse

Det forventer vi af dig og dit barn

Vi forventer:

 • At forældre og elever aktivt tager del i og bidrager til kulturen på Jersie Privatskole
 • At give din opbakning til skolens opgaver og projekter
 • At du deltager i skolens og klassens arrangementer
Seneste nyt

Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk