Friplads

Skolelederen samt skolebestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får fripladstilskud. Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil man blive kontaktet af skolen - uanset om man er blevet berettiget til tilskud eller ej.

Tilskudsbeløbet udbetales i januar.

Fripladstilskuddet er et tilskud til betaling af skolepenge. Det dækker ikke hjemmets samlede årlige udgift til skolepenge. Beløbet svarer ca. til 3 måneders skolepengebetaling.

Ansøgningsskema fås hos skolelederen. Skemaet afleveres til skolelederen eller emailes til adm@jersieprivatskole.dk senest ultimo august. Kopi af seneste årsopgørelse samt seneste lønseddel skal vedlægges.
Seneste nyt

Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk