Friplads

Skolelederen samt skolebestyrelsen træffer beslutning om, hvem der får fripladstilskud. Når fripladstilskuddene er blevet fordelt, vil man blive kontaktet af skolen - uanset om man er blevet berettiget til tilskud eller ej.

Tilskudsbeløbet udbetales i januar.

Fripladstilskuddet er et tilskud til betaling af skolepenge. Det dækker ikke hjemmets samlede årlige udgift til skolepenge. Beløbet svarer ca. til 3 måneders skolepengebetaling.

Ansøgningsskema fås hos skolelederen. Skemaet afleveres til skolelederen eller emailes til adm@jersieprivatskole.dk senest ultimo august. Kopi af seneste årsopgørelse samt seneste lønseddel skal vedlægges.
Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk