SFO

SFO'en er et tilbud til alle elever på Jersie Privatskole og hos os, må du blive ved med at komme, så længe du har lyst - også efter 3. klasse er du velkommen, men da vi ikke er et reelt klubtilbud, anbefaler vi dog, at du bruger et af de kommunale klubtilbud med flere på samme alder som dig. 

Pr. 1. januar 2020 koster det 750 kroner om måneden pr. barn uanset alder at gå i SFO'en. 

Åbningstiderne i SFO'en er mandag - torsdag 7.00 - 17.00 og fredag 7.00 - 16.00, åbningstiderne kan variere i ferieperioder. 

Vi har tre faste lukkeuger - uge 28, 29 og 30

SFO'en på Jersie Privatskole er et sted, hvor der er rum og plads til fordybelse, udfordringer og masser af succesoplevelser. 

Hver dag bliver der lavet en piktogramtavle, hvorpå du kan se, hvad der er planlagt af pædagogiske aktiviteter inde som ude. Der vil hver dag være små værksteder med forskellige aktiviteter, som du kan vælge imellem.  Her kan du meget hurtigt få et overblik over dagens program og finde ud af, hvad du kunne have lyst til at lave. Du kan desuden se, hvilken voksen, som laver de forskellige aktiviteter og hvem, du skal sige farvel til, når du går hjem. 

Vi hjælper dig, så du trives og får en tryg dag i SFO'en. Du skal lære selv at tage stilling til, hvad du har lyst til at lave og lære at fastholde det valg. Alt dette foregår i samvær med andre børn, både fra din egen klasse og på tværs af de andre klasser. 

De kreative aktiviteter, der laves i SFO'en hjælper dig i din udvikling og tager altid udgangspunkt i det, du i forvejen kan, og resten skal du nok lære! Vi arbejder med det sproglige, det fin- og grovmotoriske, din matematiske opmærksomhed, krop og bevægelse og din nysgerrighed til naturen. 

SFO'en er, ligesom skolen, en lille enhed og består af omtrent 30 - 40 børn. Det giver os en unik mulighed for at følge din og de andre børns naturlige nysgerrighed til alt, der rører sig omkring os og spontant bruge dette til at udfordre dig. 

Vi afholder børnemøde én gang om måneden, hvor du og de andre børn har en mulighed for at komme med ønsker til hverdagen i SFO'en. Her giver de voksne også informationer om aktiviteter og arrangementer i den kommende måned. Det kan for eksempel være båldage, fastelavns- og halloweenfester, eller det kan være aftener, hvor vi hygger og spiser sammen. 

I SFO'en er der et særligt fokus på at lære hvert enkelt barn at have en naturlig tilgang til konfliktløsning, så du ved, hvordan du skal håndtere konflikter med andre børn gennem dialog. Du lærer desuden, hvordan du kan hjælpe andre, hvis de skulle have brug for hjælp. 

Alt dette hjælper dig til at få en tryg hverdag i SFO'en, hvor nærhed og fællesskaber giver grobund for skønne oplevelser, aktiviteter og fordybelse.

Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk