Skolens elevtal

Elevtallet på Jersie Privatskole er vokset støt gennem de år, skolen har eksisteret. P.t. har skolen 156 elever og en del klasser er der venteliste til. Der er truffet beslutning om, at der max. er 20 elever i hver klasse.
Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk