Antimobning

Definition på mobning:

Kilde: Dansk Center for Undervisningsmiljø:

Mobning er et forsøg på at skade en anden person og udelukke denne person fra fællesskabet. For eksempel en bestemt elev i klassen.

Mobning kan ske ved, at en bestemt person udpeges som mærkelig og dermed ikke som en del af gruppen. På den måde skader man denne person, man forfølger ham/hende og stopper ikke med at drille, slå, råbe, skrive dårlige ting eller grine, selv om den anden siger stop.

Når man mobber, bruger man sin magt i gruppen på en meget negativ måde: Man gør sig til herre og dommer over en anden person, som man forsøger at skade.

Det er mobning, når andre ikke respekterer en bestemt person og dennes grænser for, hvad der er acceptabelt. Det er mobning, når man ser ned på en anden person og bevidst nedgør den anden, for eksempel ved:

·         at latterliggøre, blandt andet at bruge nedladende øgenavne

·         at udstille en anden negativt, for eksempel at tale eller skrive grimme og lede ting om den anden

·         at sprede skadelige rygter

·         flere gange at udelukke den anden fra at være med til aktiviteter

·         bevidst at ignorere den anden person, for eksempel ved ikke at tale til ham/hende eller vende sig bort

·         at true den anden og få ham/hende til at føle sig utilpas og bange

·         at tage eller ødelægge den andens ting

·         at slå eller få den anden til at gøre ting, som han/hun ikke vil

 

Målsætning for mobning på Jersie Privatskole:

 

Det er Jersie Privatskoles målsætning at være fuldstændig mobbefri. Mobberi tolereres ikke!

Både børn, forældre og ansatte er ansvarlige for, at målsætningen nås.

Både børn, forældre og ansatte skal kende antimobbestrategien.

Alle elever skal være glade for at komme i skole og SFO hver dag.

 

Forebyggelse:

 

·         Alle klasser samt SFO skal have fokus på og arbejde med elevernes/børnenes sociale kompetencer  samt klassens/børnenes sociale liv og tryghed

·         Alle klasser udarbejder egne ”spilleregler” for at fremme den sociale trivsel og forståelse

·         Både lærere, pædagoger og forældre skal have daglig fokus på det enkelte barns trivsel

·         Mobning er en del af undervisningen i temaugen i uge 6

·         Elever og personale skal tale pænt til og om hinanden

·         Skolen går ud fra, at forældre taler pænt om skolens andre børn, andre forældre samt lærere

·         I forbindelse med børnefødselsdage inviteres alle pigerne, alle drengene, hele klassen eller ingen

·         Elevrådet er involveret i både forebyggelse og bekæmpelse af mobning

 

Handlingsplan ved mobning:

 

Skole og hjem skal sammen hjælpe hinanden med at løse eventuelle problemer, hvorfor det er vigtigt straks at kontakte ”hinanden”, såfremt man oplever, at et barn bliver mobbet eller er en mobber, således at foranstaltninger kan iværksættes.

Hvis der er mistanke om mobning , træder følgende handlingsplan i kraft:

·         Klasselæreren tager en individuel samtale med ofret/ofrene samt mobberen/mobberne

·         Klassens øvrige lærere og ansatte, som er i kontakt med klassen informeres

·         Forældrene til de implicerede informeres og inddrages efter vurdering

·         Klasselæreren tager evt. en snak med hele klassen 

·         Er problemet af en sådan grad, at det ikke kan løses direkte, informeres skolens ledelse, og SSP kan involveres

·         Indkaldes begge parters forældres til møde , skrives der referat, og alle aftaler noteres og godkendes af alle parter

·         Såfremt alle løsningsforslag synes afprøvede, kan skolelederen træffe beslutning om andre foranstaltninger

Oplever du/I som forældre mobning:

·         Tag dit barn alvorligt og støt op

·         Tag fat i den pågældende klasselærer eller skolelederen og fortæl om hændelsen. Klasselæreren iværksætter derefter handlingsplan

·         Tro på at problemet kan løses

·         Tal ikke negativt om mobberen/mobbernes person – kun om hans/hendes/deres adfærd
Seneste nyt

Dialogmøde og flere billeder af den nye skole

28. januar 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk