Priser

Skolepenge:

Skolepenge udgør pr. 1. januar 2020 kr. 1.430,- pr. måned.

Der gives 50% søskenderabat for 2. barn og efterfølgende børn i samme husstand. Skolepenge betales månedsvis forud senest den sidste bankdag i måneden og dækker udgifter vedrørende undervisning.

Bogpenge:

Bogpenge udgør kr. 300,-, som skal betales pr. 1/8 og 1/1.

Indmeldelsesgebyr:

Indmeldelsesgebyret udgør kr. 4.290,- svarende til 3 måneders skolepenge pr. barn. Beløbet indbetales til Merkur Andelskasse konto 8401-1555251. Husk at angive navn på eleven på overførslen.

SFO:

SFO udgør pr. 1. januar 2020 kr. 750,- pr. måned.

Førskoleordning:

Førskoleordning april – juli 2020 udgør kr. 1.430,- pr. måned.

Indskrivning til venteliste:

Optagelse på venteliste udgør kr. 200,-.

Udmeldelse:

Udmeldelse skal ske med 3 måneders varsel til udgangen af en måned. Indskuddet tilbagebetales ikke, men der vil ikke blive opkrævet skolepenge i udmeldelsesperioden. Har man som forældre ikke lagt 16 timers arbejde på skolen, inden eleven stopper, modregnes de manglende timer i depositummet, hvilket betyder, at skolepengene så skal betales i udmeldelsesperioden.

Manglende betaling:

Ved manglende betaling sender skolen en ny faktura/rykker. Efterfølgende rykkere pålægges et gebyr på kr. 50,- pr. gang. Efter 3 rykkere indkaldes til samtale, om elevens fortsættelse på skolen.
Seneste nyt

Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk