Trafikplan

Trafikplan

Færdsel til og fra skolen

Skolen har ca. 160 elever på matriklen Åsvej 1.

Eleverne kommer fra et større geografisk område i en radius af ca. 15 km fra Solrød Kommune. Derfor bruger en del af eleverne offentlig transport for at komme i skole. Busstoppestedet ligger attraktivt lige uden for skolens parkeringsplads.

Anvisninger:

·         Vi opfordrer alle elever, der har mulighed for det, til at cykle i skole både for at fremme den enkeltes sundhed og for at mindske trafikale problemer ved skolen.

·         Cyklister bør altid køre efter hinanden, IKKE ved siden af hinanden.

·         Vi henstiller til de forældre, der kører deres børn i skole, at de respekterer hastighedsbegrænsningerne i Jersie By, samt at de parkerer på skolens parkeringsplads.

·         Vi henstiller til, at forældre foretager en egentlig parkering ved afsætning.

·         Cykler bedes parkeret i cykelstativet.

·         For at skabe adgangsvej og parkering af køretøjer i forbindelse med brand eller ulykke er det forbudt at parkere foran eller på stien op til skolen.

  

Planer/ønsker:

·         P-pladsområdet bør opdeles i et område til personale og til den øvrige parkering.

·         Minirundkørsel på parkeringspladsen til fordeling af trafikken.

 

Trafik og undervisning

·         Skolen har en færdselskontaktlærer, der er koordinator for særlige undervisningsaktiviteter, udlevering af diverse kampagnematerialer fra Sikker Trafik og planlægning af kontrol af cykler (især lygtekontrol og bremser) samt af knallerter i samarbejde med politiet.

·         Vi forventer, at den grundlæggende undervisning vedr. færden i trafikken er foretaget i samarbejde mellem skole og hjem i 0. – 6. klasse.

·         Undervisningen i færdselslære på 7. – 9. årgang omfatter derfor især:

·         Sikker trafikal adfærd – repeteres og drøftes især i forbindelse med, at eleverne som en del af undervisningen konkret skal færdes i trafikken. Det handler om mere end at kende færdselsreglerne. Det handler også om at præge elevernes holdninger til at færdes i trafikken. Medansvar for andre og forståelse af risici er afgørende for gode trafikvaner, der rækker langt ind i fremtiden.

Ansvarlighed i trafikken

·         Hvert år afholder skolen følgende prøver/kurser:

-          Gåprøve – 0. klasse

-          Lille cyklistprøve – 3. klasse

-          Obligatorisk cyklistprøve 6. klasse

-          Trakfikliv generelt (fx. Stimulansers indflydelse på trafiksikkerhed samt forholdsregler ved ulykker herunder kursus i førstehjælp) – 8. – 9. klasse.

·         Vi integrerer gerne undervisning i færdselslære og sundhed sammen med den øvrige undervisning i form af tværfaglige emner og forløb.

·         Vi forventer, at forældrene tager ansvar for, at deres børns cykler samt evt. knallerter er i en stand, så de opfylder alle krav til sikkerhed og færdselslov.

·         Vi forventer, at forældrene tager ansvar for beslutningen om, hvorvidt deres børn anvender hjelm, når de cykler.

·         Det er et krav, at alle elever anvender cykelhjelm, når de i skolesammenhæng cykler i forbindelse med ekskursioner eller konkurrencer som en del af undervisningen.
Seneste nyt

Ny elev på Jersie Privatskole? (tryk her)

VI HAR STADIG LEDIGE PLADSER! Skal dit barn starte i skole eller har I overvejet et skoleskift? Vi har ledige pladser på flere klassetrin. Ring og hør nærmere om vores dejlige skole og aftal gerne et besøg med rundvisning, for at mærke stemningen.
6. juli 2021


Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole købte den 1. maj 2020 grunden på Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk