Trafikplan

Trafikplan

Færdsel til og fra skolen

Skolen har ca. 160 elever på matriklen Åsvej 1.

Eleverne kommer fra et større geografisk område i en radius af ca. 15 km fra Solrød Kommune. Derfor bruger en del af eleverne offentlig transport for at komme i skole. Busstoppestedet ligger attraktivt lige uden for skolens parkeringsplads.

Anvisninger:

·         Vi opfordrer alle elever, der har mulighed for det, til at cykle i skole både for at fremme den enkeltes sundhed og for at mindske trafikale problemer ved skolen.

·         Cyklister bør altid køre efter hinanden, IKKE ved siden af hinanden.

·         Vi henstiller til de forældre, der kører deres børn i skole, at de respekterer hastighedsbegrænsningerne i Jersie By, samt at de parkerer på skolens parkeringsplads.

·         Vi henstiller til, at forældre foretager en egentlig parkering ved afsætning.

·         Cykler bedes parkeret i cykelstativet.

·         For at skabe adgangsvej og parkering af køretøjer i forbindelse med brand eller ulykke er det forbudt at parkere foran eller på stien op til skolen.

  

Planer/ønsker:

·         P-pladsområdet bør opdeles i et område til personale og til den øvrige parkering.

·         Minirundkørsel på parkeringspladsen til fordeling af trafikken.

 

Trafik og undervisning

·         Skolen har en færdselskontaktlærer, der er koordinator for særlige undervisningsaktiviteter, udlevering af diverse kampagnematerialer fra Sikker Trafik og planlægning af kontrol af cykler (især lygtekontrol og bremser) samt af knallerter i samarbejde med politiet.

·         Vi forventer, at den grundlæggende undervisning vedr. færden i trafikken er foretaget i samarbejde mellem skole og hjem i 0. – 6. klasse.

·         Undervisningen i færdselslære på 7. – 9. årgang omfatter derfor især:

·         Sikker trafikal adfærd – repeteres og drøftes især i forbindelse med, at eleverne som en del af undervisningen konkret skal færdes i trafikken. Det handler om mere end at kende færdselsreglerne. Det handler også om at præge elevernes holdninger til at færdes i trafikken. Medansvar for andre og forståelse af risici er afgørende for gode trafikvaner, der rækker langt ind i fremtiden.

Ansvarlighed i trafikken

·         Hvert år afholder skolen følgende prøver/kurser:

-          Gåprøve – 0. klasse

-          Lille cyklistprøve – 3. klasse

-          Obligatorisk cyklistprøve 6. klasse

-          Trakfikliv generelt (fx. Stimulansers indflydelse på trafiksikkerhed samt forholdsregler ved ulykker herunder kursus i førstehjælp) – 8. – 9. klasse.

·         Vi integrerer gerne undervisning i færdselslære og sundhed sammen med den øvrige undervisning i form af tværfaglige emner og forløb.

·         Vi forventer, at forældrene tager ansvar for, at deres børns cykler samt evt. knallerter er i en stand, så de opfylder alle krav til sikkerhed og færdselslov.

·         Vi forventer, at forældrene tager ansvar for beslutningen om, hvorvidt deres børn anvender hjelm, når de cykler.

·         Det er et krav, at alle elever anvender cykelhjelm, når de i skolesammenhæng cykler i forbindelse med ekskursioner eller konkurrencer som en del af undervisningen.
Seneste nyt

Den nye Jersie Privatskole

Jersie Privatskole den 1. maj 2020 købte grunden Åsvej 1
4. august 2020


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk