Tilsyn

På denne side kan du se/læse tilsynserklæringer for Jersie Privatskole

Tilsynserklæring 2016/2017
Tilsynsførende: Iben Lindemark

Uddrag fra tilsynserklæringen 2016/2017
Jeg har i dette skoleår aflagt tre tilsynsbesøg på Jersie Privatskole, hvor jeg dels har deltaget i undervisningen på alle klassetrin, dels har talt med skolens ledelse, lærere og elever.  
I det forgangne skoleår er skolens leder fratrådt sin stilling, og skolen ledes i øjeblikket af en konstitueret leder, indtil en ny skoleleder tiltræder efter sommerferien.  
Ligeledes er der sket en række ændringer i struktureringen af undervisningen, herunder udfasning af Flexfredage og indførelse af afgangsprøve i 9. klasse.  
Skolen har desuden indgået et samarbejde med Solrød Gymnasium om benyttelse af bl.a. fysiklokale, hvorfor en del af undervisningen i overbygningen nu foregår på gymnasiet.  
Det er mit indtryk, at undervisningen og hverdagen på skolen har fungeret på trods af disse ændringer, ikke mindst på grund af personalets indsats. Således kan jeg i forbindelse med mine tilsynsbesøg konstatere, at undervisningen på skolen er velplanlagt og –gennemført. 


Tilsynserklæring 2015/2016
Tilsynsførende: Iben Lindemark

Uddrag fra tilsynserklæringen 2015/2016
Undervisningen på Jersie Privatskole, herunder især projektundervisningen, har fokus på, at eleverne lærer at arbejde selvstændigt og undersøgende, således at de bliver i stand til at danne egne meninger og argumentere for disse. Samværet og dialogen mellem elever og lærere er præget af åbenhed, lydhørhed og respekt.
Jeg kan derfor konkludere, at skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre.


Tilsynserklæring 2014/2015
Tilsynsførende: Iben Lindemark

Tilsynserklæring 2013/2014
Tilsynsførende: Iben Lindemark
Seneste nyt

Jersie Privatskole fejrer fødselsdag

4 års fødselsdag med elever, lærere og forældre
18. august 2017


Når Jersie Privatskole står færdig

Byggeudvalget arbejder på højtryk for at finde det rette udtryk på vores nye skole.
19. juni 2017


Jersie Privatskole får Grønt Flag

Jersie Privatskole har for andet år i træk modtaget friluftsrådets grønne flag
16. december 2016


Jersie Privatskole omtalt i P4

Indslaget handler om, hvordan Jersie Privatskole har valgt at afholde eksamen i naturfag til Roskilde Dyrskue. Indslaget starter ca. 1 minut inde i udsendelsen
4. juni 2016


Roskilde og Køge Handelsskole indgår samarbejde med Jersie Privatskole

Nyt spændende samarbejde om uddannelse i et partnerskab med Roskilde Handelsskole og Køge Handelsskole på den ene side og Jersie Privatskole på den anden side ser nu dagens lys
1. december 2015


Se flere her »


Indblik i hverdagen


Se flere her »

Jersie Privatskole

Jersie Privatskole er medlem af Lilleskolerne 


Kontakt/info

Jersie Privatskole
Åsvej 1, Jersie
2680 Solrød Strand

53 70 59 01

 adm@jersieprivatskole.dk